Amerchain systempose maskin

Systemposemaskin

Amerchain systempose maskin


Art Nr.: Amerchain

Amerchain systempose maskin er utviklet for produksjoner som bruker prefabrikkerte poser.
På denne maskinen kommer posene i lenke (chain) og åpnes automatisk slik at fylling av pose blir enkelt.
Etter fylling mates posen inn i maskinen for så å bli forseglet, mens neste pose blir åpnet. 
Maskinen har en makshastighet på 12,7 meter pr/min.