Sealboy

Posesveiser

Sealboy


Art Nr.: Sealboy 321

Sealboy serien består av en komplett serie manuelt betjente impuls posesveisere, med forskjellige størrelserog alternativer. Dette er en brukervennlig og sikker maskinen, og er ideell for pakking av små serier.Maskinen kan arbeide med pre-fabrikerte poser, så velsom med tubeformet folieNår du arbeider medtubeformet foliekan maskinen produsere ulike lengdeposer ved å bruke den integrerte kniven.
Timeren sikrer den forespurte sveisetiden. Maskinen er enkel å betjene ved å trykke ned den vertikale avsluttsveisearmen. Et Grønt lys betyr at innstilt syklustid ferdig.Ved å slippe armen, er syklusen fullført. Maskinen kan jobbe med alle typer termoplastfilmer (polyetylen,polypropylen og tynne laminater).